Als men een boom gerooid wil hebben is het van belang om te weten of de boom kapvergunning plichtig is. De kapvergunning wordt in de meeste gevallen verstrekt door de desbetreffende gemeente. Vrijwel iedere gemeente hanteert zijn eigen criteria; dit kunnen  bv. leeftijd, diameter en omtrek zijn. Er zijn ook gemeentes die een bomenbestand hebben met daarop monumentale bomen of zogeheten groene gebieden.
Rooit men bomen  zonder kapvergunning en deze is wel vereist, dan kan dat grote problemen veroorzaken voor zowel de boomeigenaar als degene die de werkzaamheden uitvoert.
Een kapvergunning wordt meestal aangevraagd door de boomeigenaar. Dit gebeurt tegenwoordig vaak via internet. Zijn er vragen over het invullen van de formulieren  b.v. over de leeftijd en de  soort dan kunt u altijd  bij ons terecht.
Het rooien van bomen moet op een efficiënte, veilige en verantwoorde manier gebeuren. U bent hiervoor bij Van Montfort Boomverzorging op het goede adres.

Wij hanteren de volgende methodes:
– vellen van bomen met behulp van touwen, lieren, mobiele kranen en loaders
– klimmend rooien dmv. speciale klimtechnieken en klimgereedschappen
– rooien met hoogwerkers zowel mobiel als zelfrijdend
– rooien van vooral grote en lastige bomen met behulp van telescoopkranen
– rooien van bomen met behulp van verreikers bij moeilijke bereikbaarheid  b.v. door een
zachte of natte ondergrond.
Met een van bovenstaande methodes of een combinatie daarvan is het vrijwel altijd mogelijk om ongeacht de hoogte,dikte of standplaats het karwei te klaren.
Afvoeren van hout dat vrijkomt behoort ook tot  onze werkzaamheden. Dit betreft zowel takhout als stamhout, als ook het kortzagen van de boom tot kachelhout. Bij het rooien van bomen behoort ook het verwijderen van het ondergrondse deel. In veel gevallen moeten  de stobbe en wortelresten eruit omdat men op die plaats wil bouwen of iets wil herplanten.
img_0021Voor het verwijderen van de stobben hanteren wij de volgende methodes:
– uitfrezen met minifrees voor stobben die slecht te bereiken zijn(smalle
paadjes,achtertuinen)
– uitfrezen met stobbenfrees achter trekker
– uitgraven met mobiele kraan met eventuele speciale rooitand

– uithakken van kleine bomen

Kortom: “van top tot teen geen probleem”!!!