Gelukkig staan bomen door de jaren heen steeds meer in de belangstelling. De meeste mensen vinden dat bomen onmisbaar zijn in onze samenleving. Het is daarom dan ook van groot belang dat de bomen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Daarvoor hebben landelijk een aantal bedrijven zich gespecialiseerd in boomverzorging.
Van Montfort Boomverzorging is een van die bedrijven.

Onder boomverzorging wordt o.a. verstaan  het snoeien en rooien van bomen, het planten en verplanten van zowel kleine als grote bomen. Ook advisering over bomen behoort tot de werkzaamheden van een boomverzorger. Dit kunnen adviezen zijn over plaats en lichtinval, soortkeuze en boomvorm, maat in volwassen toestand, geschatte  levensduur, kabels en leidingen, hinderlijke aspecten, eisen aan de bodem, grondwaterniveau enz.

dscf3051Iedere boomeigenaar heeft een wettelijke zorgplicht voor zijn of haar bomen. Het is van belang dat de boom of de bomen veilig zijn; naarmate een boom ouder, en dus in de meeste gevallen ook groter wordt, neemt het risico toe. Ook wordt de boom vatbaarder voor ziektes, aantastingen en plagen zowel bovengronds als zeker ook ondergronds. Erfelijke afwijkingen/gebreken die voor kunnen komen in een boom worden vaak op oudere leeftijd risicovoller en kunnen dan vervelende gevolgen hebben.
Het merendeel van alle gebreken,ziektes,plagen en aantastingen zijn met het blote oog waarneembaar of te achterhalen door nader onderzoek.
Voor visuele boomcontrole en nader onderzoek bent u bij van Montfort Boomverzorging op het juiste adres.